Miljöpolicy

Vi på Farbror Skylt självklart jobbar hårt med vår verksamhet och alltid tänker på miljöhänsyn och hur vi kan utveckla i nu läget och i framtiden.

Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och
integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Farbror Skylt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av våra verksamheten.