Integritetspolicy & Cookies

INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

Sekretesspolicy och Cookies på WWW.FARBRORSKYLT.SE

Samtycke till användning av Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss på FARBRORSKYLT.SE. Sajtens besökare och våra kunders förtroende är mest värdefulla tillgång och därför följer FARBRORSKYLT.SE denna Integritetspolicy som följer och är tillämplig enligt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). I Integritetspolicyn förklaras hur FARBRORSKYLT.SE samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot FARBRORSKYLT.SE och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta FARBRORSKYLT.SE om du har frågor om vår integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via vår webbplats FARBRORSKYLT.SE
Utöver denna policy gäller även köpevillkor för inköp på FARBRORSKYLT.SE

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

FARBRORSKYLT.SE / Farbror skylt, org.nr SE730203-0916 med säte i Hovmantorp, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.Vilka personuppgifter behandlar FARBRORSKYLT.SE?
Personuppgifter som du har lämnat till FARBRORSKYLT.SE: Du kan komma att ge information om dig själv när du använder vår webbplats FARBRORSKYLT.SE vid köp eller som besökare eller när du kontaktar vår kundtjänst.

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Användarkonto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc.

Personuppgifter som FARBRORSKYLT.SE har samlat in om dig: FARBRORSKYLT.SE samlar in personuppgifter om dig vid köp eller som besökare på FARBRORSKYLT.SE eller när du kontaktar vår Kundtjänst.

Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.;

Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på FARBRORSKYLT.SE genom sökningar och klick;

Information om öppnande e-post som FARBRORSKYLT.SE skickat till dig och vad du klickar på i e-postmeddelandet från FARBRORSKYLT.SE;

Din order- och köp- och klickhistorik som kund och besökare;

Samtal, mail, Chat och meddelanden via sociala medier till FARBRORSKYLT.SE kundtjänst

Information om hur du använder FARBRORSKYLT.SE tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;

Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;

Personuppgifter som FARBRORSKYLT.SE har samlat in från tredje part: I vissa fall använder FARBRORSKYLT.SE personuppgifter från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper FARBRORSKYLT.SE eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge FARBRORSKYLT.SE information om vad som hände efter ett klick på en annons för att FARBRORSKYLT.SE ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;

För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och FARBRORSKYLT.SE tjänster;

För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt Användarkontovillkoren för FARBRORSKYLT.SE;

För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt Användarkontovillkoren för FARBRORSKYLT.SE

För följande ändamål behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt

För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

Om du inte skapat Användarkonto hos FARBRORSKYLT.SE, för att vi ska kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad

För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;

Ge dig den kundtjänst och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;

För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt

För att förhindra missbruk av tjänst, förhindra olovlig inloggning samt förebygga och anmäla brott mot företaget

FARBRORSKYLT.SE eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla FARBRORSKYLT.SE tjänster relevanta varför FARBRORSKYLT.SE behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för FARBRORSKYLT.SE

Vidare behandlar FARBRORSKYLT.SE ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera Användarkontoregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som bonuscheckar inte hamnar i fel händer och används av rätt person.

Om du inte lämnar de personuppgifter till FARBRORSKYLT.SE som behövs för det har FARBRORSKYLT.SE inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla FARBRORSKYLT.SE åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

FARBRORSKYLT.SE kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av FARBRORSKYLT.SE kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

Vid avyttring. FARBRORSKYLT.SE kan komma att dela din information till tredje parter:

För det fall att FARBRORSKYLT.SE säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan FARBRORSKYLT.SE komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om FARBRORSKYLT.SE eller en väsentlig del av FARBRORSKYLT.SE tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om FARBRORSKYLT.SE kunder komma att delas.

Vad FARBRORSKYLT.SE inte kommer göra med dina personuppgifter: FARBRORSKYLT.SE kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Var behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter?

FARBRORSKYLT.SE leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som FARBRORSKYLT.SE har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta FARBRORSKYLT.SE på de sätt som anges under rubriken Kontaktuppgifter.

Hur länge behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter?

FARBRORSKYLT.SE behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När FARBRORSKYLT.SE behandlar din data för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar FARBRORSKYLT.SE data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fallen FARBRORSKYLT.SE behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

I enlighet med gällande lagstiftning har FARBRORSKYLT.SE rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. FARBRORSKYLT.SE kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer FARBRORSKYLT.SE att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar FARBRORSKYLT.SE att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta FARBRORSKYLT.SE Kundtjänst eller som medlem via Användarkonto på FARBRORSKYLT.SE

När du har registrerat Användarkonto hos FARBRORSKYLT.SE behandlar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt Användarkonto eller annars begär att FARBRORSKYLT.SE ska radera vissa uppgifter.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån FARBRORSKYLT.SE är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar FARBRORSKYLT.SE dina personuppgifter?

FARBRORSKYLT.SE vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som FARBRORSKYLT.SE behandlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som FARBRORSKYLT.SE behandlar och för vilka ändamål FARBRORSKYLT.SE använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot FARBRORSKYLT.SE behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är i de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att FARBRORSKYLT.SE måste spara personuppgifterna. För att FARBRORSKYLT.SE ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste FARBRORSKYLT.SE visa att FARBRORSKYLT.SE berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till FARBRORSKYLT.SE i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys.

All kommunikation och samtliga åtgärder som FARBRORSKYLT.SE vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. FARBRORSKYLT.SE förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till FARBRORSKYLT.SE framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt.

Om du skulle ha några klagomål avseende FARBRORSKYLT.SE behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

FARBRORSKYLT.SE användning av cookies och liknande tekniker

FARBRORSKYLT.SE använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig online upplevelse och för att förbättra din upplevelse av FARBRORSKYLT.SE tjänster. FARBRORSKYLT.SE använder cookies på FARBRORSKYLT.SE och i tjänster. Här förklaras hur FARBRORSKYLT.SE använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa cookies.

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. FARBRORSKYLT.SE använder sig av olika cookies:

Strikt nödvändiga Cookies

Dessa är kakor som är absolut nödvändiga för en fungerande butik. De används till exempel för att möjliggöra driften av onlinetjänsterna, aktivera åtkomst till säkra områden i onlinetjänsterna, komma ihåg produkter i kundvagnen under en session, säkra onlinetjänsterna och för administrationen av onlinetjänsterna (t.ex. lastbalansering, förebyggande av bedrägerier). Utan dessa cookies skulle onlinetjänsterna inte fungera ordentligt och den här butiken troligen inte kan tillhandahålla vissa tjänster.

Tredjepartscookies

Denna butik kan använda tredje part som använder sina egna cookies för att lagra och / eller få tillgång till data som rör din användning av och interaktion med onlinetjänsterna. Online-tjänsterna kan innehålla innehåll från tredje part (till exempel Google Maps, YouTube, ShareThis etc.) och plugins från sociala medier (som Facebook, Twitter, Linkedin etc.). När du ansluter till dessa tjänster kan tredje parter lagra och / eller komma åt data med hjälp av cookies som den här butiken inte har kontroll över. Om du är inloggad på en social mediawebbplats när du besöker onlinetjänsterna kan de sociala medierna plugin tillåta den sociala mediewebbplatsen att få information som du besökte onlinetjänsterna och länka den till ditt sociala mediakonto. Denna butik hanterar inte cookies som används av dessa tredjepartstjänster eller deras policyer eller praxis. Var god och granska de tredje parts cookie-, sekretess- och datadelande.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

Om du efter det att du har accepterat ångrar dig, kan du återkalla ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller offentliggörande av din information, när som helst genom att klicka på Cookie-inställningar i sidfoten.

Användning av Google Analytics

Som ett led i FARBRORSKYLT.SE marknadsföring analyserar FARBRORSKYLT.SE information kring användandet av sajten och aktivitet på sajtens sidor på sociala medier. Med hjälp av Google Analytics kommer vi till exempel analysera beteende för att skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av FARBRORSKYLT.SE produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av FARBRORSKYLT.SE tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder FARBRORSKYLT.SE cookies?

De cookies sajten FARBRORSKYLT.SE använder förbättrar normalt sett de tjänsterna sajten erbjuder dig. Några av sajtens tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. FARBRORSKYLT.SE använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av sajtens tjänster. FARBRORSKYLT.SE använder cookies för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Sajten använder även cookies som möjliggör för FARBRORSKYLT.SE att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av FARBRORSKYLT.SE tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av Integritetspolicyn

FARBRORSKYLT.SE förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på FARBRORSKYLT.SE Gällande villkor finns alltid tillgängliga på FARBRORSKYLT.SE

Kontaktuppgifter till FARBRORSKYLT.SE

Har du frågor rörande FARBRORSKYLT.SE hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till FARBRORSKYLT.SE hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta FARBRORSKYLT.SE enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst logga in på Användarkonto på FARBRORSKYLT.SE och avregistrera dig från utskick eller kontakta FARBRORSKYLT.SE Kundtjänst. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:

Kundtjänst

FARBRORSKYLT.SE / Farbror Skylt

Storgatan 90
36542 Hovmantorp

Tel: 0478 313 80

Mobil: 070 94 303 60

E-post: info@farbrorskylt.se

Telefontid: Måndag till Fredag 08.00 - 16.00
                 Lunchstängt            12.00 - 12.45

Hemsidan: www.farbrorskylt.se

***

Integritetspolicyn fastställdes av FARBRORSKYLT.SE / Farbror skylt den 25 SEPTEMBER 2018