Miljöpolicy Farbror Skylt

Vi på Farbror Skylt jobbar självklart hårt med vår verksamhet och tänker i alla lägen på miljöhänsyn och hur vi kan utveckla sättet vi producerar och levererar i nuläget och i framtiden.

Vi ska hushålla med jordens resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt löpande integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Vi ska skydda miljön genom att i största möjliga mån förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Farbror Skylt har ett miljöarbete som bygger på en successiv miljöanpassning av vår verksamhet.