Jaktskyltar

Skylt Jakt Pågår Älg 45x45cm
ART: 154
Skylt "Jakt Pågår" Älg är en plåtskylt som tydligt visar att älgar jagas i detta område. Skylten har en tydlig varningstriangel i gult och rött samt en älgfamilj avbildad i svart. Skylten påminner om de trafikskyltar som förekommer för att varna för älgar i området. Denna skylt har dock texten Jakt Pågår tydligt angiven och du kan med fördel beställa ett markstativ för att enkelt kunna flytta skylten utifrån var jakten pågår.Jaktskylten är tillverkad av 1,4 mm hållbar och slitstark aluminium. Den får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år. Den är utformad med en varningstriangel och flera älgar som är avbildade i profil.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden kan man med fördel välja ett reflekterande material.
En modell är plan aluminium med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.
Skylt Jakt Pågår Jägare och Hund 45x45cm
ART: 156
Skylt "Jakt Pågår" Jägare och Hund är en hållbar och tydlig plåtskylt för dig med lösa hundar i jakten. Den visar en varningstriangel i gult och rött samt en svart siluett av en jägare med gevär samt en lös hund intill. Texten Jakt Pågår upplyser alla passerande att det pågår jakt och att hundar är inblandade. Beställ skylten med markstativ för enkel förflyttning är behovet uppstår och jaktlaget byter område.Farbror Skylt trycker skylten på 1,4 mm hållbar och tålig aluminium. Jaktskylten får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden, kan man välja ett reflekterande material.
Det finns olika varianter, en plan skylt finns med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. 
Jaktskylt Jakt Pågår Vildsvin 45x45cm
ART: 158
Jaktskylt "Jakt Pågår" Vildsvin är en hållbar och tydlig plåtskylt med varningstriangel i rött och gult samt en vildsvinsfamilj i svart. Texten Jakt pågår är tydligt utmärkt. Denna skylt kan beställas inklusive markstativ för att enkelt kunna placeras ut på aktuell plats och sen flyttas när det blir aktuellt.Skylten trycks på 1,4 mm hållbart och slitstarkt aluminium. Den får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden, kan man välja ett reflekterande material.Det finns olika varianter, en plan skylt finns med eller utan hål för montering.Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.
Varningsskylt Jakttorn 40x25cm
ART: 160
Varningsskylt "Jakttorn" är avsedd att placeras intill eller på ett jakttorn för att upplysa allmänheten om vad som gäller vid användning av detta torn. Skylten är tillverkad av slitstark aluminium och presenteras i en stark gul varningsfärg samt svart text.Skylten är tryckt på 1,4 mm hållbart och slitstarkt aluminium. Den får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden, kan man välja ett reflekterande material.
Det finns olika varianter, en plan skylt finns med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.
Skylt OBS Jakt Pågår 40x25cm
ART: 159
Skylt "OBS Jakt Pågår" är en plåtskylt med gul varningsfärg och tydlig svart text Obs jakt pågår. Det är viktigt att upplysa allmänheten om att det är jägare ute i skogarna och att djur kan vara aktiva och rörliga. Placera skyltar på synliga platser runt det område där jakten pågår för att undvika att människor ute på promenad och alla som inte är med i jakten i nämnda område blir berörda.Skylten är tryckt på 1,4 mm hållbart och slitstarkt aluminium. Den får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden, kan man välja ett reflekterande material.Det finns olika varianter, en plan skylt finns med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.
Jaktskylt Jakt Pågår Rådjur 45x45cm
ART: 157
Jaktskylt "Jakt Pågår" Rådjur är en stabil och hållbar plåtskylt som fungerar som varningsskylt för jakt som pågår där rådjur är inblandade. Jaktskylten är användbar flera säsonger och håller i många år. Bakgrunden är en varningsskylt i gult och rött samt rådjur i svart som hoppar fram. Färgerna är tydliga varningsfärger som är svårt att missa. Placera skyltar på väl synliga platser för att upplysa allmänheten om jakten som pågår. Beställ markstativ för att enkelt kunna placera ut skyltarna på önskade platser, sedan lätt flyttbara.Skylten är tryckt på 1,4 mm hållbar och slitstark aluminium. Den får ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år.
För att få bättre synlighet under mörka väderförhållanden, kan man välja ett reflekterande material.
Det finns olika varianter, en plan skylt finns med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.
Skylt Jakt Pågår Hare 45x45cm
ART: 155
Skylt "Jakt Pågår" Hare är en jaktskylt med skämtsam och rolig bild av en hare som tar över geväret från jägaren. Bilden har, precis som de andra jaktskyltarna, en varningstriangel i gult och rött och så haren framför och dessutom texten Jakt Pågår så oavsett skämtet visar skylten att det pågår jakt på ett eller annat sätt. Beställ även markstativ för att enkelt kunna flytta skylten om haren skulle dra iväg åt annat håll "med geväret".. Skylten är tryckt på 1,4 mm hållbar och slitstark aluminium. Detta är en rolig skylt som samtidigt har ett budskap som informerar förbipasserande om att det pågår en jakt på hare. För att du ska kunna använda den många gånger får den ett skyddande lager laminat så att den håller i väder och vind i många år. Reflexmaterial är att rekommendera så skylten syns dygnet runt och året runt.
En plan skylt finns med eller utan hål för montering. Den lämpar sig för montering på till exempel staket, grind eller vägg. En kantvikt skylt, som gör att skylten är stabilare, finns med eller utan sats för att montera den på en befintlig stolpe. Det finns dessutom olika monteringssatsar, beroende på vilken tjocklek din stolpe har.